Przetargi

17.07.2018r.

Szanowni Państwo,
W związku z wysokim stopniem zaawansowania technologicznego zapytania oraz koniecznością przygotowania szczegółowych odpowiedzi na zapytanie ofertowe termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 27.07.2018r do godz 14-tej


19.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne..
Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się
poniżej.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

UE