Przetargi

13.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy usług polegających na stworzeniu programów szkoleniowych, dostarczeniu sprzętu oraz oprogramowania do tworzenia szkoleń on-line oraz zakupu oprogramowania do prowadzenia oraz do zarządzania szkoleniami zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-00077/16.

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się
poniżej.

 

UE

Dokumenty do pobrania


13.06.2017r.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/03/2017 – PRZETARG NIEOGRANICZONY dotyczące realizacji usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami. Usługa została podzielona na zadania:

Zadanie 1 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 1 Zakup usługi polegającej na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej na użytek spółki MASTERS zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 2 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 2 Zakup usługi polegającej na stworzeniu aplikacji WWW, która umożliwi zakupy oprogramowania, mikro aplikacji, baz danych, kodów źródłowych  dostępnego na platformie projektowo-sprzedażowej zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 3 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 3 Zakup usługi polegającej na stworzeniu własnej biblioteki elementów do wykorzystania w programach projektowych zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 4 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 4 Zakup usługi polegającej na stworzeniu katalogów elementów do wykorzystania w programach projektowych w postaci wyszukiwarki według parametrów i kategorii elementu zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 5 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 5 Zakup usługi polegającej na stworzeniu platformy projektowej o funkcjonalności mikro aplikacji (Drag and Drop) zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 6 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 6 Zakup usług oraz zakup zestawów umożliwiających zbudowanie oferty certyfikowanych aplikacji zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 7 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 7 Zakup usługi polegającej na stworzeniu platformy informatycznej o funkcjach „selector guide” do wyboru narzędzi do projektowania odpowiednich aplikacji zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 8 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę zadanie 8 Zakup usługi polegającej na stworzeniu bądź dopasowaniu do istniejącej strony internetowej platformy projektowo-sprzedażowej zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zadanie 9 Nie otrzymano ofert spełniających kryteriów postawionych zapytaniu ofertowym na realizację zadanie 9 Zakup usługi polegającej na stworzeniu programów szkoleniowych. Podjęto decyzję o rozpisaniu nowego postępowania dot. realizacji zadania 9.

Zadanie 10 Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków. Spółka ta została wybrana na wykonawcę części zadanie 10 obejmującego zakup oprogramowania do zarządzania firmą zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Część zadania obejmująca dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do tworzenia szkoleń on-line zostanie ponownie rozpisana w nowym postępowaniu ofertowym.

Zadanie 11 Nie otrzymano ofert spełniających kryteriów postawionych zapytaniu ofertowym na realizację zadanie 11 Zakup oprogramowania do prowadzenia oraz do zarządzania szkoleniami. Podjęto decyzję o rozpisaniu nowego postępowania dot. realizacji zadania 11.

 

W postępowaniu ofertowym brały udział:

  1. NET PC Sp. z o.o. ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

Projekt „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.”,  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

UE