Przetargi

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 01/03/2017, dotyczącego realizacji usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami, umowa z wybranym oferentem uległa rozwiązaniu na skutek ziszczenia się warunku rozwiązującego.

Postępowanie realizowane było w ramach projektu „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym informujemy, że wkrótce ogłosimy nowe postępowanie ofertowe. Wówczas zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału. Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty zostaną zamieszczone wraz z ogłoszeniem zapytania ofertowego.


UE