Bezplatný online seminář MASTERS na téma Vývojové desky, (i pro) Displeje a Sítě IoT/5G

 

Čtvrtek, 25.2.2021

Online seminář MASTERS na téma Vývojové desky, (i pro) Displeje a Sítě IoT/5G

Online webinář

Jazyk: Angličtina
Zdarma

 
Co je na programu?

  1. Přehled vývojových desek EVB – projektování grafických aplikací s Masters EVB, příklad s 4.3” displejem
  2. Přehled Nástrojů – STM32CubeMX/IDE, konfigurace a napojení s GUI TouchGFX i Designer
  3. Displeje + příslušenství, propojení z nabídky Masters
  4. Nové paměti z nabídky Masters (též SDRAM)
  5. Konektory a pásky z nabídky Masters (též Cvilux, FFC)
  6. Přehled příslušenství k sítím IoT + 5G, SOM
  7. Přehled bezdrátových EVB (též STM32WL)
  8. Diskuse/dotazy expertům pro vaše projekty

Školení povedou techničtí experti v angličtině, v případě potřeb s mým doplněním v češtině. Webinar will be held in English.

Vaše účast nám bude odměnou, děkujeme předem za její potvrzení.