DFM – Projektování pro účel výroby

DFM (Design For Manufacturability) je soubor pravidel, které umožňují návrh činnosti zařízení, včetně požadavků výrobních procesů, což umožňuje snížit celkové náklady na výrobu produktů.
Hlavní zásady DFM pro návrh elektronických zařízení:

 1. U výběru elektronické součástky je nutno si uvědomit změn některých parametrů těchto komponent v mezích jejich tolerance, v důsledku stárnutí materiálů i změn podmínek okolního prostředí. Výrobní projekt by měl být co nejméně citlivý na změny parametrů jednotlivých částí.
 2. Před vypracováním PCB (tj. DPS) je potřeba:
  • Určit minimální technologické požadavky od výrobce PCB (např. minimální tloušťka spojů, minimální průměr otvoru, atd.). Tyto požadavky nesmí být překročeny.
  • Určit, jak bude probíhat proces osazování elektronického modulu. (např. montáž SMT a pájení pastou, montáž SMT lepidlem a pájení vlnou, montáž THT a pájení vlnou, montáž THT a ruční pájení, selektivní pájení, atd.).
  • Řídit se požadavky a omezeními dané technologie montáže.
 3. Rozmístění komponent na DPS by mělo být prováděno v souladu s normami řady IPC-2220.
 4. Velikosti SMT pájecích plošek by měly být v souladu s pokyny výrobců nebo normy IPC-7351. Součástky SMD pájené vlnou by měly být řádně pokládány s použitím větších pájecích plošek.
 5. Je třeba vybrat odpovídající povrchovou úpravu (HASL, ENIG, chemický cín atd.), se zřetelem na požadavky montáže SMT a očekávanou spolehlivostí výrobku.
 6. Po realizaci zkušební série je potřeba shromáždit informace o problémech ve výrobním procesu, a nakolik je to možné pokusit se je vyeliminovat změnami v návrhu výrobku.