DŮLEŽITÁ INFORMACE

 

Vážení přátelé,

V reakci na současnou situaci týkající se výskytu a rozšíření Coronavirus COVID-19 v Polsku bychom vás rádi informovali o nejdůležitějších souvisejících otázkách.

S ohledem na plány udržující kontinuitu dodávek a realizace služeb, jakož i zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů, jsme se rozhodli přejít na způsob vzdálené práce, kde je to jen možné. Útvary, které jsou klíčové pro udržení kontinuity dodávek a výroby, pracují stacionárně s dodržováním nejvyšších standardů a hygienických postupů.

Vedeme nadále aktivní operace spojené s logistikou dodávek zboží z Asie. V této oblasti pozorujeme nedostatek logistických zdrojů. Snažíme se zajistit, aby to neovlivnilo naše běžící operace a úroveň zásobování.

V současné době zavedená administrativní omezení mohou ovlivnit dobu dodání zboží do Polska, což je spojeno s omezeným počtem provozovaných leteckých spojení. V blízké budoucnosti jsou navíc možné některé odchylky v síti logistických kurýrů nejen v naší zemi. Jsme v pravidelném kontaktu s našimi partnery v oblasti logistických služeb a pracujeme na jejich dostupnosti i včasném dodání.

Je také třeba mít na paměti, že v blízké budoucnosti, ve všech obchodních a administrativních oblastech, můžeme pozorovat delší dobu zpracování kvůli absenci zaměstnanců.

Situace, které všichni čelíme, je naprosto nečekaná, rádi bychom vás však ujistili, že vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že to bude mít co nejméně vliv na plnění obchodních závazků. Prosíme vás o porozumění, pobízíme ke společné komunikaci a kontaktu prostřednictvím e-mailů a telefonátů. V případě jakýchkoliv změn nebo komplikací vás budeme průběžně informovat.

Vedení společnosti Masters Sp. z o.o.