AlgoBuilder – nowa aplikacja STMicroelectronics

AlgoBuilder to aplikacja pozwalająca na graficzne projektowanie rozwiązań w oparciu o różne algorytmy sterowania i kontroli. Dzięki AlgoBuilder możliwe jest szybkie opracowanie prototypu aplikacji dla mikrokontrolerów STM32 oraz dla sensorów MEMS.

Aplikacja wykorzystuje uprzednio opracowane algorytmy oraz zdefiniowane przez użytkownika bloki przetwarzania danych a także różne dodatkowe funkcje. Dzięki temu, możliwe jest wstępne opracowanie i weryfikacja koncepcji projektu przy użyciu interfejsu graficznego bez pisania kodu.

AlgoBuilder wykorzystuje wcześniej zdefiniowane bloki, łączy wiele projektów w jeden projekt i wizualizuje dane za pomocą Unicleo-GUI w czasie rzeczywistym.

AlgoBuilder wykorzystuje ekosystem STM32 ODE (Open Development Environment), który łączy w sobie sprzęt taki jak płyty STM32 Nucleo (NUCLEO-F401RE lub NUCLEO-L476RG), karty rozszerzenia X-NUCLEO-IKS01A2 oraz oprogramowanie (sterowniki STAL32 HAL, struktura BSP, sterowniki nisko i wysoko poziomowych sensorów) oraz Unicleo-GUI.

Cechy AlgoBuilder

 • Proste projektowanie graficzne algorytmów (przeciąganie i upuszczanie, łączenie, ustawianie właściwości, kompilacja, przesyłanie)
 • Szeroka gama bloków funkcyjnych dostępnych w bibliotekach, w tym algorytmy czujników ruchu (np. żyroskop, kalibracja magnetometru itp)
 • Tworzenie bloków funkcyjnych
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności reguł projektowych
 • Generowanie kodu C z projektu graficznego
 • Korzystanie z zewnętrznych kompilatorów (System Workbench dla STM32, IAR EWARM, Keil μVision®)
 • Wygenerowane dane wyjściowe firmware-u wyświetlane przez Unicleo-GUI
 • Otwarty format XML dla bloków funkcyjnych i pamięci projektu
 • Obsługa NUCLEO-F401RE lub NUCLEO-L476RG z podłączoną kartą rozszerzeń X-NUCLEO-IKS01A2
 • Aktualizacje przez internet z automatycznym powiadamianiem o nowych wydaniach
 • Darmowa licencja

Więcej informacji:

www.st.com