Informacja handlowa dotycząca korespondencji mailowej

Klauzula Bezpieczeństwa

Wiadomości mailowe oraz wszelkie załączniki przesyłane emailem w ramach korespondencji pocztą elektroniczną z pracownikami firmy Masters Sp. z o.o. stanowią informacje chronione przed ujawnieniem i zawierają informacje poufne. Jeśli dana wiadomość mailowa nie jest przeznaczona dla użytkownika, który ją otrzymał, firma Masters oświadcza, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.

Jeśli otrzymali Państwo daną wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Oferta handlowa przesłana emailem

Propozycja handlowa przesłana pocztą elektroniczną przez pracowników Masters Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego oraz obowiązuje wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Masters: https://masters.com.pl/files/masters-ows.pdf oraz https://masters.com.pl/files/info-nz.pdf

Ochrona danych osobowych

Wszelka korespondencja z firmą Masters odbywa się zgodnie ze standardami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.