IoT w Inteligentnym Mieście – rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy ze konkurs IOT wygral projekt inteligentnego sterownik do zdalnego sterowania lampami PV wykonany na mikrokontrolerze firmy STMicroelectronics,

Pozostali finaliści otrzymają w miarę potrzeb próbki, płyty ewaluacyjne oparte o mikrokontrolery firmy STMicroelectronics oraz promocyjne ceny na wyprodukowanie partii pilotażowych własnych projektów, które były zgłoszone w konkursie.

Oferta – Nagroda, ważna do końca Q2 2017.