Komunikat

 

Aktualizacja informacji dotyczącej organizacja pracy

 
W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną zagrożeniem epidemicznym w Polsce chcielibyśmy poinformować o najważniejszych kwestiach związanych z jego wpływem na pracę naszej Spółki.

Pracujemy w pełnym wymiarze

Na bieżąco analizujemy docierające do nas informacje dotyczące zakażeń i dostosowujemy do tego środki zapobiegawcze. Naszym priorytetem jest zdrowie klientów oraz naszych pracowników i współpracowników, a także zapewnienie ciągłości dostaw dla naszych klientów.

Nasze najważniejsze zasoby, z magazynem na czele, pracują bez zakłóceń w trybie zmianowym zapewniającym w sytuacjach kryzysowych ciągłość pracy tych obszarów. Wdrożyliśmy wiele środków i procedur, które pozwalają naszym pracownikom na zachowanie odpowiednich standardów sanitarnych. W obszarach, gdzie jest to niezbędne wdrożyliśmy system pracy hybrydowej, który zapewnia odizolowanie pracowników wewnątrz poszczególnych działów.

Targi i konferencje

Udział w targach branżowych oraz konferencjach był dla nas zawsze ważny, ze względu na możliwość osobistego spotkania się z klientami oraz partnerami biznesowymi. Jednak z uwagi na wprowadzone w ostatnich miesiącach restrykcje oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników postanowiliśmy znacznie ograniczyć nasze uczestnictwo we wszelkich wydarzeniach stacjonarnych do końca 2020 roku. Niestety nowe regulacje dotyczące COVID-19 w dużym stopniu utrudniają udział w tego typu wydarzeniach.

Spotkania z klientami

Aktualnie staramy się ograniczyć ilość bezpośrednich spotkań do niezbędnego minimum. Pozostajemy dostępni dla Państwa w całym spektrum kanałów elektronicznych wraz z wykorzystaniem internetowych systemów telekonferencyjnych. W sprawach kluczowych organizujemy spotkania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Wierzymy, że wprowadzone zmiany pozwolą nam na ograniczenie zagrożenia wynikającego z trwającej epidemii oraz, że w 2021 będziemy mieli więcej okazji do spotkania się z Państwem podczas targów, czy konferencji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego oraz do umawiania indywidualnych spotkań w naszych biurach w Straszynie k/Gdańska, Katowicach, Warszawie, Rzeszowie, czy innej dogodnej, bezpiecznej lokalizacji. Wszyscy nasi pracownicy są dla Państwa dostępni.

Zarząd Masters Sp. z o.o.

1 października 2020 r.