Projekty dofinansowane z UE

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o. ze Straszyna poprzez wdrożenie systemu informatycznego oraz zakupu środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia personalizacji i produkcji kart RFID.

 

Beneficjent: Masters Sp. z o.o.

Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-240/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa”, Podrozdział 1.1.2. „Małe i Średnie przedsiębiorstwa”

  • Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 1 043 710,00 PLN
  • Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012

Tytuł projektu:

Unowocześnienie technologii wytwarzania modułów elektronicznych poprzez zakup nowej linii technologicznej w firmie Masters Sp. z o.o. ze Straszyna.

 

Beneficjent: Masters Sp. z o.o.

Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-188/08

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa”, Podrozdział 1.1.2. „Małe i Średnie przedsiębiorstwa”

  • Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 1 820 240,00 PLN
  • Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2009 – 31.12.2009

Budowa i uruchomienie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Produkcyjnego Systemów Fotowoltaicznych.

 

Beneficjent: Masters Sp. z o.o.

Numer projektu: WND-RPPM.01.02.00-00-208/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.2. „Rozwiazania innowacyjne w MSP”

  • Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 6 230 255,28 PLN
  • Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2011 – 30.04.2015

 

Więcej informacji o RPOWP na stronach: