Przetargi

05.06.2019r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne.

Wszelkie informacje, wytyczne i specyfikacje oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert.

UE