Richtek Designer

Zapraszamy do zapoznania się z Richtek Designer – narzędziem wspomagającym projektowanie układów zasilania w oparciu o układy firmy Richtek.

Na podstawie wprowadzonych danych, Richtek Designer generuje:

  • Interaktywny schemat elektryczny
  • Symulacje działania układu (wykresy BODE, przebiegi napięciowe i prądowe)
  • Możliwość wydruku schematu, BOM i wyników symulacji

Poszczególne komponenty można zamówić w Masters, przesyłając wygenerowany BOM na adres masters@masters.com.pl

Proszę kliknąć na poniższy banner, aby przejść do strony Richtek Designer: