STM32 ODE Function Packs

STM32 ODE Function Packs to przykładowe rozwiązania najczęściej spotykanych funkcji w szeregu rożnych aplikacji, w oparciu o płyty Nucleo, X-nucleo oraz STM32Cube.

Function Pack może zawierać dodatkowe biblioteki niewystępujące w oryginalnym pakiecie X-Cube a zatem umożliwiają w ten sposób nowe funkcjonalności, tworząc kompletny i użyteczny system dla programistów. Jako przykład: Function Pack zawiera biblioteki cloud-connectivity.

STM32 ODE Function Packs są dostarczane jako wstępnie skompilowane pliki binarne oraz wstępnie przygotowane projekty dla środowisk programistycznych: IAR EWARM, Keil MDK, GCC IDE dla wybranych płyt Nucleo / X-nucleo.

Użyta struktura kodu w STM32 ODE Function Packs pozwala na łatwe jego przenoszenie do innych mikrokontrolerów STM32.

Zapraszamy do zapoznania się STM32 ODE Function Packs!

 

Linki:

Dodaj komentarz