CXSTM8 – darmowy kompilator dla wszystkich STM8 firmy Cosmic Software

Rozwijanie oprogramowania dla mikrokontrolerów STM8S, STM8A i STM8L w języku C jest teraz całkowicie za darmo, bez względu na rozmiar kodu!

Pakiet zawiera: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) z kompilatorem ANSI-C , makro asembler, linker, biblioteki, generator plików HEX, konwertery formatu obiektu, debugger, biblioteki run-time oraz sterowniki multi-pass dla kompilatora . Kompilator obsługuje również nieinwazyjne debuggowanie kodu źródłowego w C (ZAP line debugging). CXSTM8 może być w pełni zintegrowany z ST Visual Develop IDE i debuggerem.

Linki:

Dodaj komentarz