STM32CubeIDE – wielosystemowe środowisko dla STM32Cube

STM32CubeIDE jest to nowoczesne środowisko programistyczne pracujące na kilku systemach operacyjnych, które jest częścią ekosystemu STM32Cube.
STM32CubeIDE to zaawansowana platforma rozwojowa C/C++ z możliwościami konfigurowania IP, generowania kodu, jego kompilacji oraz debugowania dla mikrokontrolerów STM32.

Platforma jest oparta o framework ECLIPSE™/CDT, GCC i debuger GBD. Pozwala na integrację setek istniejących pluginów, które uzupełnią możliwości ECLIPS IDE. STM32CubeIDE integruje wszystkie funkcjonalności systemu STM32CubeMX i jednocześnie zawiera standardowe i zaawansowane narzędzia do debugowania, analizy pamięci, rejestrów oraz śledzenia stanu wybranych zmienny w czasie rzeczywistym (live variable watch).

Więcej informacji: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html