Szkolenia

workshop

Od wielu lat dzielimy się wiedzą na temat nowości w zakresie hardware’u i programowania poprzez prowadzenie centrum szkoleniowego dla inżynierów aplikacyjnych, konstruktorów i menadżerów.

Centrum Transferu Technologii – poznaj najnowsze informacje ze świata elektroniki:

 • miejsce: organizujemy warsztaty w największych miastach na terenie całej Polski (Warszawa, Gdańsk,Kraków, Rzeszów, Katowice, …)
 • rodzaj: prowadzimy praktyczne warsztaty stacjonarne odbywające się cykliczne lub zorganizowane na indywidualnie życzenie klienta, oferujemy również warsztaty online
 • wykładowcy: szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Są to zarówno inżynierowie Masters, jak i kadra inżynierska naszych partnerów np. ST Microelectronics, czy wykładowcy uczelni technicznych
 • partnerzy: ST Microelectronics, uczelnie techniczne (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), kadra inżynierska naszych dostawców, instytuty techniczne

Nasi kursanci otrzymują sprawdzoną, aktualną wiedzę, którą mogą wykorzystać w tworzeniu włanych projektów i aplikacji. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oraz do zapisów.


workshop

5 – 6 września

Zarządzanie projektami

Akademia Inżyniera
Straszyn k/Gdańska
Język: polski

599 pln


Czego się dowiesz?

szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności profesjonalnego zarządzania i planowania projektów kadrze inżynierskiej. Szkolenie jest oparte o projekt symulacyjny pozwalający na wykonanie poszczególnych kroków planistycznych niezbędnych przy prowadzeniu projektu. Uczestnicy otrzymują opis sytuacji by sporządzić określone dokumenty ilustrujące założenia projektów. Do realizacji powyższych celów wykorzystywane są najpopularniejsze i najefektywniejsze narzędzia niezbędne w prowadzeniu projektów: Wniosek Projektowy, Matryce Celów, Plan Struktury Projektu, Harmonogram Projektu oraz Harmonogram Finansowo-rzeczowy.

Niezbędna do tego wiedza przekazywana jest w formie warsztatu z elementami dyskusji kierowanej a jej najważniejsze zagadnienia wspierane przez prezentację multimedialną.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na: sprawne identyfikowanie działań wstępnych i efektywne prowadzenie projektów, określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołów projektowych, zarządzenia zasobami, czasem i kosztami, tworzenie dokumentacji i wdrażanie metodologii projektowej, identyfikację ryzyk i zarządzanie zmianami oraz zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe.

Co potrzebujesz zabrać?

Prosimy uczestników o zaopatrzenie się w komputery oraz zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania.

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF. Poniżej ogólny harmonogram:

 1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie – istota zarządzania projektem (1 godzina)
 2. Definiowanie celów projektu, uzasadnienie biznesowe (2 godziny)
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowych (1 godzina)
 4. Definiowanie zakresu projektu (8 godzin)
 5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie (1,5)
 6. Analiza ryzyka związanego z projektem (1,5)
 7. Realizacja projektu (1h)


workshop

12 września

STM32 dla początkujących

Akademia Inżyniera
Straszyn k/Gdańska
Język: polski

150 pln


Czego się dowiesz?

szkolenia
 • nauczysz się w jaki sposób łatwo zacząć programować STM32
 • dowiesz się jak dobrać mikrokontroler do wymagań
 • oraz jakie są techniki szukania informacji o mikrokontrolerze
 • zaprezentujemy strukturę dokumentacji
 • oraz etapy uruchamiania mikrokontrolera
 • dowiesz się jak tworzyć projekt i debugować programu
 • pokażemy techniki programowania oraz charakterystykę bibliotek HAL i LL

Wszycy uczestnicy otrzymają slajdy treningowe, dokumentację i dodatkowe materiały przydatne do ćwiczeń. Większość ćwiczeń będzie wykonywana równolegle przez trenera i uczestników.

Przeprowadzimy cztery ćwiczenia praktyczne na platformie Nucleo-F072:

 1. miganie diodą LED - program w asemblerze + debug2
 2. program prostego termostatu z wykorzystaniem przetwornika A/C; programowanie bezpośrednio na rejestrach
 3. program prostego termostatu - wykorzystanie przetwornika A/C oraz portu szeregowego do wysyłania informacji do komputera PC; programowanie z wykorzystaniem programu STM32CubeMX oraz bibliotek LL
 4. program prostego termostatu j.w. z wykorzystaniem bibliotek HAL

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.


workshop

24 września

Power management w praktyce

Akademia Inżyniera
Warszawa
Język: polski

150 pln


szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie praktycznego podejścia przy projektowaniu układów zasilania DC/DC. Przedstawimy poszczególne topologie, kryteria wyboru oraz sugestie co do elementów dookólnych w konkretnych aplikacjach. Za pomocą kamery termowizyjnej pokażemy skutki błędnego doboru komponentów. Zaprezentujemy również wsparcie online producentów w postaci dedykowanych symulatorów.

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujace tematy:

 1. terminologia, topologie, kryteria doboru przetwornic DC/DC
 2. przetwornice typu BUCK - najciekawsze rozwiązania układowe, kluczowe parametry i korzyści z poprawnego doboru elementów
 3. część praktyczna obejmie pomiary kluczowych parametrów dla przetwornic typu BUCK z użyciem kamery termowizyjnej
 4. przetwornice typu BOOST - najciekawsze rozwiązania układowe, kluczowe parametry i korzyści z poprawnego doboru elementów, kryteria doboru komponentów dookólnych przetwornicy
 5. aplikacje wspomagające konfiguracje przetwornic DC/DC

workshop

2 października

Wprowadzenie do FreeRTOS na podstawie bibliotek TouchGFX

Akademia Inżyniera
Warszawa
Język: polski

150 pln


szkolenia

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane we współpracy z ST Microelectronics jednodniowe warsztaty technologiczne.Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu działania systemu operacyjnego freeRTOS, za pośrednictwem nakładki CMSIS OS, która jest w pełni zintegrowana ze środowiskiem CubeMX.>

Szkolenie zakłada zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat budowy i zasad działania systemu freeRTOS wraz z praktycznym wykorzystaniem nakładki CMSIS OS. Podczas szkolenia zostaną wytłumaczone różnice pomiędzy natywnym API freeRTOS, a API CMSIS OS.

Jako zaawansowany przykład wykorzystania systemu operacyjnego użyta zostanie biblioteka graficzna TouchGFX.Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej gdzie wiedza przekazywana jest poprzez praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

 1. zrozumienie zasady działania systemu freeRTOS
 2. zdobycie podstawowych informacji z zakresu praktycznego wykorzystania systemu
 3. zapoznanie się z biblioteką oraz narzędziami deweloperskimi dostarczanymi przez firmę STMicroelectronics

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.


workshop

3 października

STM32 – programowanie bez bibliotek

Akademia Inżyniera
Katowice
Język: polski

150 pln


Zapraszamy na jednodniowe szkolenie z programowania niskopoziomowego bezpośrednio na rejestrach mikrokontrolera. Praca na rejestrach powoduje, że kod jest mniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, funkcje mieszczą się na jednym ekranie monitora, program wykonuje się szybciej.

Czego się dowiesz?

szkolenia
 • jak łatwo zacząć programowanie STM32 bezpośrednio na rejestrach
 • tworzenie projektu
 • inicjalizacja sygnałów taktujących
 • inicjalizacja linii we/wy GPIO
 • obsługa systemu przerwań
 • wykorzystanie SysTick’a
 • konfiguracja i wykorzystanie układu USART

Przeprowadzimy cztery ćwiczenia praktyczne na platformie STM32F051DISCOVERY:

 1. miganie diodą LED, obsługa przycisków
 2. obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD
 3. obsługa komunikacji STM32 <-> PC poprzez USART
 4. wykorzystanie przerwań

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.


workshop

8 października

Rozwiązania SOM

Akademia Inżyniera
Straszyn k/Gdańska
Język: polski

szkolenie bezpłatne


szkolenia

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane wspólnie z firmą ENGICAM jednodniowe seminarium technologiczne. Kluczową częścią seminarium będą praktyczne warsztaty z Linuksem embedded w oparciu o Yocto Project w zakresie przygotowania, komplilacji i pracy z systemem. Przedstawimy także najnowsze trenday w zakresie rozwiązań SOM (software i hardware).

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujace tematy:

 1. wprowadzenie do systemu embedded Linuksa - pokażemy obsługę Linuksa w praktyce
 2. wprowadzenie do projektu Yocto
 3. podzielimy się doświadczeniami jak budować i używać moduły z systemem operacyjnym Linuks
 4. w interesujący sposób zaprezentujemy ofertę SoM

workshop

9 października

Rozwiązania SOM

Akademia Inżyniera
Warszawa
Język: polski

szkolenie bezpłatne


szkolenia

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane wspólnie z firmą ENGICAM jednodniowe seminarium technologiczne. Kluczową częścią seminarium będą praktyczne warsztaty z Linuksem embedded w oparciu o Yocto Project w zakresie przygotowania, komplilacji i pracy z systemem. Przedstawimy także najnowsze trenday w zakresie rozwiązań SOM (software i hardware).

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujace tematy:

 1. wprowadzenie do systemu embedded Linuksa - pokażemy obsługę Linuksa w praktyce
 2. wprowadzenie do projektu Yocto
 3. podzielimy się doświadczeniami jak budować i używać moduły z systemem operacyjnym Linuks
 4. w interesujący sposób zaprezentujemy ofertę SoM

workshop

10 października

Rozwiązania SOM

Akademia Inżyniera
Katowice
Język: polski

szkolenie bezpłatne


szkolenia

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane wspólnie z firmą ENGICAM jednodniowe seminarium technologiczne. Kluczową częścią seminarium będą praktyczne warsztaty z Linuksem embedded w oparciu o Yocto Project w zakresie przygotowania, komplilacji i pracy z systemem. Przedstawimy także najnowsze trenday w zakresie rozwiązań SOM (software i hardware).

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujace tematy:

 1. wprowadzenie do systemu embedded Linuksa - pokażemy obsługę Linuksa w praktyce
 2. wprowadzenie do projektu Yocto
 3. podzielimy się doświadczeniami jak budować i używać moduły z systemem operacyjnym Linuks
 4. w interesujący sposób zaprezentujemy ofertę SoM

workshop

24 października

STM32 dla początkujących

Akademia Inżyniera
Katowice
Język: polski

150 pln


Czego się dowiesz?

szkolenia
 • nauczysz się w jaki sposób łatwo zacząć programować STM32
 • dowiesz się jak dobrać mikrokontroler do wymagań
 • oraz jakie są techniki szukania informacji o mikrokontrolerze
 • zaprezentujemy strukturę dokumentacji
 • oraz etapy uruchamiania mikrokontrolera
 • dowiesz się jak tworzyć projekt i debugować programu
 • pokażemy techniki programowania oraz charakterystykę bibliotek HAL i LL

Wszycy uczestnicy otrzymają slajdy treningowe, dokumentację i dodatkowe materiały przydatne do ćwiczeń. Większość ćwiczeń będzie wykonywana równolegle przez trenera i uczestników.

Przeprowadzimy cztery ćwiczenia praktyczne na platformie Nucleo-F072:

 1. miganie diodą LED - program w asemblerze + debug2
 2. program prostego termostatu z wykorzystaniem przetwornika A/C; programowanie bezpośrednio na rejestrach
 3. program prostego termostatu - wykorzystanie przetwornika A/C oraz portu szeregowego do wysyłania informacji do komputera PC; programowanie z wykorzystaniem programu STM32CubeMX oraz bibliotek LL
 4. program prostego termostatu j.w. z wykorzystaniem bibliotek HAL

Szczegółowy plan szkolenia znajdziesz w pliku PDF.