X-CUBE-BLEMESH1 – biblioteka dla BLE Mesh

Firma STMicroelectronics udostępniła bibliotekę X-CUBE-BLEMESH1 w ramach środowiska STM32Cube , która implementuje rozwiązanie Bluetooth Low Energy Mesh.

X-CUBE-BLEMESH1 jest przeznaczony dla mikrokontrolerów z rodziny STM32 i zapewnia łatwą implementację sieci typu Mesh opartych o BLE (Bluetooth Low Energy)

Oprogramowanie zawiera bibliotekę, API, przykłady oraz demo działające na płynie X-NUCLEO-IDB05A1 połączonej z płytą NUCLEO-L152RE, NUCLEO-L476RG albo NUCLEO-F401RE.

Główne cechy:

  • Kompletne oprogramowanie do budowy sieci Mesh z węzłami Bluetooth Low Energy (BLE), rozszerzające zasięg sieci na duże obszary do 32767 węzłów i 126 przeskoków (hops)
  • Użycie BLE pozwala smartfonom na monitorowanie i kontrolę wielu węzłów BLE poprzez odpowiedni protokół proxy lub przez BLE GATT
  • Dwuwarstwowa ochrona dzięki 128 bitowym szyfrowaniu AES CM oraz 256 bitowym protokole ECDH, zapewniającym ochronę przeciwko wielu atakom, włączając w to Replay, Bit-Flipping, Eavesdropping, Man-in-the-Middle i Trashcan.
  • Przykładowe zastosowanie dostępne na płytę X-NUCLEO-IDB05A1 połączonej z płytami NUCLEO-L152RE, NUCLEO-L476RG, albo NUCLEO-F401RE
  • Łatwa przenośność pomiędzy różnymi MCU dzięki STM32Cube

Więcej informacji: https://www.st.com/…x-cube-blemesh1.html