X-CUBE-SBSFU Secure Boot (SB) oraz Secure Firmware

X-CUBE-SBSFU Secure Boot (SB) oraz Secure Firmware Update (SFU), to rozwiązania pozwalające na aktualizację oprogramowania STM32 w bezpieczny, szyfrowany sposób co zapobiega przed nieautoryzowanymi zmianami czy też nieautoryzowanym dostępem do danych w pamięci mikrokontrolera.

Dodatkowo Secure Boot (SB) sprawdza i aktywuje mechanizmy zabezpieczające STM32, sprawdza autentyczność I integralność kodu aplikacji przez jej każdorazowym uruchomieniem, co eliminuje uruchomienie uszkodzonego lub nieautoryzowanego kodu.

Natomiast Secure Firmware Update (SFU) odpowiada za odbiór zaszyfrowanego kodu aplikacji, deszyfruje I sprawdza integralność danych/kodu zanim dokona jego instalacji w pamięci.

X-CUBE-SBSFU bazuje na technlogii STM32Cube, co zapewnia przenoszalność kodu między różnymi wariantami STM32.

X-CUBE-SBSFU ma klasyfikacje ECCN 5D002 (Export Control Classification Number)

Więcej informacji:
http://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-sbsfu.html