Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone tematyce aplikacji wykorzystujących interfejsy graficzne oraz środowisku TouchGFX, które jest unikalnym frameworkiem pozwalającym na zastosowanie efektownych rozwiązań graficznych w urządzeniach o niewielkich zasobach sprzętowych. Dzięki TouchGFX czas wdrożenia nowoczesnych rozwiązań graficznych można znacząco zredukować.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe praktyczne warsztaty z mikrokontrolerem STM32L4. Zapoznaj się z wydajnym rdzeniem ARM Cortex-M4 i nowymi peryferiami idealnymi dla aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej i niskiego poboru mocy.


JÄ™zyk szkolenia: Polski 
Zapraszamy na jednodniowe praktyczne warsztaty z mikrokontrolerem STM32F7. Zapoznaj się z wydajnym rdzeniem ARM Cortex-M7 i nowymi peryferiami idealnymi dla aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poÅ›wiÄ™cone STM32 + JAVA. Firma IS2T jest pionierem w zastosowaniu rozwiÄ…zaÅ„ JAVA w dla aplikacji wykorzystujÄ…cych ARM Cortex-M, a Masters oferuje narzÄ™dzia IS2T, mikrokontrolery STM32 oraz peÅ‚ny asortyment komponentów elektronicznych.


JÄ™zyk szkolenia: Polski 
Zapraszamy do udziaÅ‚u w praktycznych warsztatach wykorzystujÄ…cych program STM32Cube oraz darmowe Å›rodowisko Keil MDK-ARM dla Cortex-M0/0+ do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Ćwiczenia praktyczne sÄ… realizowane w oparciu o STM32F072 Discovery.


JÄ™zyk szkolenia: Polski 
Zapraszamy na jednodniowe seminarium poÅ›wiÄ™cone rozwiÄ…zaniom AC/DC, DC/DC oraz zastosowaniu triaków i tyrystorów w aplikacjach przemysÅ‚owych, automatyce, oÅ›wietleniu oraz urzÄ…dzeniach AGD. W ramach seminarium zostanÄ… także omówione zasady doboru indukcyjnoÅ›ci dla przetwornic AD/DC oraz DC/DC.


Język szkolenia: Angielski
Zapraszamy do udziału w szkoleniu poszerzającym wiedzę na temat języka C i mikrokontrolerów STM32 oraz narzędzia STM32Studio do efektywnego debugowania.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach wykorzystujących program STM32Cube oraz darmowe środowisko Keil MDK-ARM dla Cortex-M0/0+ do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Ćwiczenia praktyczne są realizowane w oparciu o mikrokontroler STM32F0.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy do udziaÅ‚u w praktycznych warsztatach wykorzystujÄ…cych program STM32Cube do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Ćwiczenia praktyczne sÄ… realizowane w oparciu o mikrokontroler STM32F7.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy do udziaÅ‚u w praktycznych warsztatach wykorzystujÄ…cych program STM32Cube do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Ćwiczenia praktyczne sÄ… realizowane w oparciu o mikrokontrolery STM32L4.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe praktyczne warsztaty z mikrokontrolerami z serii STM8 opartych o wydajny 8-bitowy rdzeń oraz pełny zestaw nowoczesnych i niezawodnych peryferii.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poÅ›wiÄ™cone moduÅ‚om GSM, rozwiÄ…zaniom z zakresu technologii Bluetooth firmy STMicroelectronics oraz mikrokontrolerom z rodziny STM32. Program przewiduje ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zestawów ewaluacyjnych oraz narzÄ™dzie wpomagajÄ…cych projektowanie.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poÅ›wiÄ™cone moduÅ‚om GSM, rozwiÄ…zaniom z zakresu rozwiÄ…zaÅ„ M2M dla szeroko pojÄ™tych aplikacji IoT. Program przewiduje ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zestawów ewaluacyjnych oraz narzÄ™dzie wpomagajÄ…cych projektowanie.


Cena szkolenia: 150 zł
Język szkolenia: Polski
Zapraszamy do udziaÅ‚u w praktycznych warsztatach na których omówione zostanÄ… mikrokontrolery STM32L0/L4 a także Å›rodowisko STM32Cube do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32.

Podczas szkolenia zostaną poruszone aspekty aplikacji cechujących się niskim poborem mocy w oparciu o mikrokontrolery z serii STM32L0 oraz STM32L4 pod kątem ich wykorzystania a aplikacjach typu Low Power. Ćwiczenia praktyczne są realizowane w oparciu o mikrokontrolery STM32L4.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone tematyce aplikacji wykorzystujących interfejsy graficzne oraz środowisku TouchGFX, które jest unikalnym frameworkiem pozwalającym na zastosowanie efektownych rozwiązań graficznych w urządzeniach o niewielkich zasobach sprzętowych. Dzięki TochFGX czas wdrożenia nowoczesnych rozwiązań graficznych można znacząco zredukować.

Cena szkolenia: bezpłatne
Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone tematyce STM32.
Szkolenie kierowane jest dla osób, tworzÄ…cych do tej pory projekty, w oparciu o mikrokontrolery 8 bitowe, które chcÄ… przejść na architekturÄ™ 32 bitowÄ….


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy do udziaÅ‚u w praktycznych warsztatach wykorzystujÄ…cych program STM32Cube oraz darmowe Å›rodowisko SW4STM32 do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Szkolenie ma na celu przybliżenie dostÄ™pnych narzÄ™dzi i bibliotek, które udostÄ™pnione sÄ… w celu przyspieszenia projektowania.


Język szkolenia: Polski
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone tematyce aplikacji bazujących na mikrokontrolerach STM32, wykorzystujących systemy czasu rzeczywistego freeRTOS.


Cena szkolenia: szkolenie bezpłatne
Język szkolenia: Polski
Cena szkolenia: 599 PLN netto
Język szkolenia: Polski
Szkolenie dwudniowe!


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności profesjonalnego zarządzania i planowania projektów kadrze inżynierskiej. Zapewnienie idealnych warunków do samodzielnego działania każdego z uczestników szkolenia w ramach prowadzonych przez niego projektów jest główną ideą i celem szkolenia. Osoby tworzące zespół projektowy, a szczególnie jego liderzy i kierownicy, są „gwarantami sukcesu” projektów podejmowanych przez firmę.

Wiedząc o tym przygotowaliśmy program prezentujący niezbędne zagadnienia w oparciu o prezentację multimedialną o wysokich walorach dydaktyczno-kształcących, których uzupełnieniem jest warsztat samodzielnej pracy pozwalający na doskonalenie umiejętności praktycznych na wysokim poziomie. Jednocześnie umożliwiamy rozmowę i analizę wewnętrznych procesów zachodzących w firmie w trakcie kierowanych dyskusji, które wpłyną na ujednolicenie stanu wiedzy u wszystkich uczestników szkolenia, wzmacniając tym samym odpowiedzialność za przebieg pozyskiwania wiedzy.
Zapraszamy na jednodniowe szkolenie poświęcone modułom GSM/3G/LTE/NB-IoT oraz GNSS firmy SIMCom. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także elementy dodatkowe jak anteny i złącza. Firma Orange przedstawi najnowsze rozwiązania dostępne w ich sieci oraz obecną sytuację związaną z wdrożeniem technologii Cat-M/NB-IoT.


Cena szkolenia: bezpłatne
Język szkolenia: Polski/Angielski